Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK

„FORTYFIKACJE GDYNI I OKOLIC”
 

Kontakt

Home

 

 


REGULAMIN

 

 

 

 

1.Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.

Celem odznaki jest zapoznanie turystów  z obiektami  fortyfikacyjnymi Gdyni i okolic.

 

2. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

 

                                            

 

3.Do przyznania odznaki, należy zwiedzić  obiekty, wymienione w Załączniku do odznaki,

   Na stopień brązowy, należy zwiedzić  10 dowolnych obiektów fortyfikacyjnych,

   Na stopień srebrny należy zwiedzić  20 dowolnych obiektów fortyfikacyjnych,

   Na stopień złoty, należy zwiedzić 30 dowolnych obiektów fortyfikacyjnych.

Obiekty nie mogą się powtarzać  w poszczególnych stopniach odznaki.

 

4.Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

 

5.Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i fotografii   obiektu, potwierdzenia kadry programowej, opisy, szkice, należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.

 

6.Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania 

osoby ubiegającej się o odznakę.

 

7.Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.

 

8.Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
   Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6

 

9.Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.

 

10.O odznakę mogą się ubiegać turyści uprawiające różne formy turystyki kwalifikowanej.

 

11.Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.

 

12.Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.

 

13.Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą nr 2/2014 z dnia 16.02.2014r, Zarządu       Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie i obowiązuje z dniem podpisania.

 

Do odwiedzenia fortyfikacji Gdyni i okolic, będzie niezbędna Mapa Fortyfikacje Gdyni i okolic, na której wszystkie oznaczenia są spójne z zapisami w Załączniku do odznaki. Mapę można zamówić na stronie Księgarni www.odk.pl, lub telefonicznie 42 631 10 97,42 630 71 41 (pon.-pt. godz. 10-18) lub 42 634 89 93(24h- automat) lub e-mailem na adres : zamówienia@odk.pl

 

UWAGA! Większość obiektów fortyfikacyjnych wskazanych w Załączniku do regulaminu nie jest przystosowana do zwiedzania i znajduje się na niedostępnych lub trudnodostępnych terenach. Bezwzględnie zaleca się przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zwiedzanie fortyfikacji może być niebezpieczne i wiąże się z ryzykiem oraz z  własną odpowiedzialnością.

 

 

 

 

Załącznik

do

Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK

„Fortyfikacje Gdyni i okolic”

 

A.     Babie Doły: 15 – Stanowisko Dowodzenia, SD- schron dowodzenia, schrony -  magazyny torped i zapalników, schrony wartownicze, szczeliny plot, magazyny głowic torpedowych,  podziemna hala montażowa torped, stanowiska dział plot, zapora pancerna, przebieg kolejki wąskotorowej, 17- radiowe centrum nadawcze 34 plot, 18- 1 bateria plot  „WĄWÓZ OSTROWSKI”,

B.      Oksywie – Port: 24 – zbiorniki paliwowe,25-schron plot,26-bateria plot,27-zbiornik wodny, 28- sztolnia plot,29 –schron plot, 35- torpedownia,36-tunelowy schron plot, 37- zespół schronów plot, 38- schron plot, 39- schrony  plot, 40-schrony przeciwatomowe, 41-schron plot, 42, 43- schrony plot,

C.      Cypel Oksywski: 30- bateria artylerii nadbrzeżnej „CANET”, 31 – bateria plot „OKSYWIE”,32- Punkt Obserwacji Dwubocznej,33 -28 bateria artylerii stałej,34- bateria plot,

D.     Redłowo: K- dawne koszary, cmentarz obrońców wybrzeża, 57- schron dla armaty, 58,59-sztolnia plot, 60 – bateria plot „WZGÓRZE”,61-schron plot, 62-2 bateria 2 morskiego dywizjonu artylerii plot,63- bateria plot „ORŁOWO”,64- 11 bateria artylerii stałej, 65- stanowiska szkolne, 66-punkt obserwacji dwubocznej „ORŁOWO”, 67- schron – garaż dla reflektora, 68- rejon – kompleks Stanowiska Dowodzenia, K- dawne koszary 2 morskiego pułku strzelców,

E.      Redłowo – 64 -rejon 11 BAS ( baterii artylerii stałej): 101 – 104 stanowiska ogniowe, 105-centrala artyleryjska, 106- artyleryjska stacja radiolokacyjna, 107-główny punkt kierowania ogniem, 108- zapasowy punkt kierowania ogniem,109- elektrownia, 111- schron dla załogi, 113-główny magazyn amunicji, 115- magazyn amunicji specjalnej, Koz – stanowisko nauki ładowania oraz transzeje kompanijnego Rejonu Umocnionego a w nim kopułę dla ckm ( ciężkiego karabinu maszynowego)i kopułę dla rkm (ręcznego karabinu maszynowego),

F.       Gdynia  - Kamienna Góra: 55- schron plot, 56- schron tunelowy,

G.     Kazimierz : D-drogowy odcinek lotniskowy,

H.     Dębogórze: 1-            bateria plot „DĘBOGÓRZE”, 2- bateria plot „SUCHY DWÓR”,

I.        Rumia:3- bateria plot  „GÓRA MARKOWCA”,

J.        Łężyce: 4- kompania zakłóceń radioelektronicznego,5- bateria plot „ŁĘŻYCE”,6- Węzeł Łączności BARS nr 206, 7- stanowisko radaru „JAGDSCHLOSS”,8- centrum dowodzenia obrona plot,

K.      Suchy Dwór: 19- 4 bateria plot „SUCHY DWÓR”,

L.       Pogórze: 20- schron dla wieży  czołgowej, 21- szczelina plot, 23- bateria plot „POGÓRZE”,

M.   Chylonia: 21- szczelina plot,

N.     Pustki Cisowskie: M- Osiedle dla kadry torpedowego Ośrodka Doświadczalnego,

O.     Leszczynki: 47- schron plot,

P.      Grabówek: 42-schron plot pod budynkami,  48-  wieże lekkiej artylerii plot,49-  3 bateria plot „GRABÓWEK”,50- bateria plot „GRABÓWEK”, 51- bateria plot.

Q.     Działki Leśne: 52- schron plot, 53- schron plot pod dworcem,

R.      Chwarzno: 9-batria plot „CHWARZNO”,

S.      Karwiny: 70- bateria plot „WIELKI KACK”,

T.      Wielki Kack: 71- bateria plot „MAŁY  KACK”, 72- punkt obrony plot „LISIA GÓRA”,73- składnica torped, 74- strażnica graniczna,

U.     Orłowo: 76- bateria plot „KOLIBKI”,

V.     Sopot: 75- zapora ppanc.